کسب افتخاری دیگر در شرکت تابیران

۱۳۹۵/۱۰/۱۸
شرکت تابیران وکسب افتخاری دیگر موفقیت تابیران در مناقصه بهره برداری نیروگاه شاهرود
شرکت تامین برق و آب ایران (تابیران) برنده مناقصه بهره برداری و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود شد. تابیران در راستای حفظ رتبه (گرید) یک در رشته فعالیت نیروگاه و ارتقا امتیاز و ظرفیت کاری، برای دومین بار موفق به اخذ پروژه (O&M) بهره برداری و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی ۲*۱۶۲ مگاواتی شاهرود تحت نظر کارفرما شرکت تولید نیروی برق شاهرود ( از زیر مجموعه های شرکت توانیر) در یک دوره سه ساله گردید. شایان ذکر است شرکت تابیران دارای پروانه بهره برداری نیروگاههای گازی، بخاری و سیکل ترکیبی از وازرت نیرو بوده و در فهرست پیمانکاران تایید شده اعلامی از سوی شرکت توانیر می باشد. کسب این موفقیت بزرگ در فضای رقابتی کسب و کار خارج از محدوده نیروگاههای تحت پوشش بنیاد مستضعفان در نوع خود بی نظیر می باشد.