اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

۱۳۹۷/۰۹/۲۰
شرکت تابیران موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی (اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران ) گردید.
شرکت تابیران موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی (اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران ) گردید. پیرو تلاشهای به عمل آمده از سوی مدیریت و کارکنان شرکت تابیران جهت اعتلای فرهنگ ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست همچنین پیرو پیگیریها و ارزیابی های به عمل آمده ، شرکت تابیران موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی ( اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران ) گردید .