اخذ رای هیئت تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی

۱۳۹۶/۰۸/۱۶
اخذ رای هیئت تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان توسط شرکت تابیران درمورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱شرکت تابیران موفق به دریافت رای هیئت تجدید نظر پروژه بهره برداری تعمیر ونگهداری نیروگاه خرمشهر از تامین اجتماعی استان خوزستان گردید. لازم بذکراست که با تلا ش انجام شده درهئیتهای بدوی وتجدید نظر مبلغ اعلام بدهی دریافتی به نصف تقلیل یافته است .