برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تابیران

۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومی شرکت تابیران مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان شرکت تابیران در مورخ 1397/04/12 برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت تابیران مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان شرکت تابیران در مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ برگزار گردید. در این جلسه که در هلدینگ پایا سامان پارس با حضور نمایندگان سهامداران شرکت تشکیل شد نسبت به موارد ذیل تصمیمات نهایی اتخاذ گردید. گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه و پس از قرائت گزارش حسابرسی و بازرس قانونی صورت های مالی منتهی به سال ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی وحسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت معرفی گردید. صورت خلاصه برنامه و بودجه سال ۱۳۹۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت