تحویل 7 ایستگاه از پروژه سیستم تهویه و دفع دود ایستگاهها و تونلهای خط یک قطار شهری شیراز

۱۳۹۷/۰۷/۱۸
پیرو تکمیل و تحویل سیستم تهویه و دفع دود ایستگاههای فاز یک در مرداد 96 (10 ایستگاه و تونل)، شرکت تابیران در خرداد ماه 97 موفق به تحویل 7 ایستگاه ، تونل های مرتبط و پستهای کشش گردید.
پیرو تکمیل و تحویل سیستم تهویه و دفع دود ایستگاههای فاز یک در مرداد ۹۶ (۱۰ ایستگاه و تونل)، شرکت تابیران در خرداد ماه ۹۷ موفق به تحویل ۷ ایستگاه ، تونل های مرتبط و پستهای کشش گردید. ۳ ایستگاه باقیمانده در آینده نزدیک ، پس از آماده شدن زیر ساخت لازم توسط عوامل مرتبط تکمیل و تحویل خواهد شد. انجام پروژه طراحی مهندسی ، تامین ، نصب و راه اندازی (E.P.C) سیستم تهویه و دفع دود ایستگاهها و تونلهای خط یک قطار شهری شیراز حاصل تلاش ، دانش فنی و سوابق ارزنده اجرایی کارشناسان ، متخصصین و پیمانکاران شرکت تابیران بوده است.