ایران همدل

۱۳۹۹/۰۲/۰۹
رزمایش همدلی برای ایران همدل، پویش همدلی کمک های داوطلبانه همکاران بنیاد،برای اقشار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا