مناقصه

۱۴۰۰/۰۳/۱۱
شرکت تابیراان در نظر دارد جهت انجام کلیه امورعملیات ساختمانی از قبیل خاکبرداری، تیرریزی ،آرماتوربندی و... در شهر مشهد اقدام به انتخاب پیمانکار نماید.
شرکت تابیراان در نظر دارد جهت انجام کلیه امورعملیات ساختمانی از قبیل خاکبرداری، تیرریزی ،آرماتوربندی و... در شهر مشهد اقدام به انتخاب پیمانکار نماید. لذا از علاقه مندان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۶۳۸۰۳۱ داخلی ۲۱۴ تماس حاصل نمایند. شرایط مناقصه: مهلت دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ می باشد. مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ به دفتر مرگزی شرکت میباشد. زمان بازگشایی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ در دفتر مرکزی شرکت میباشد. آدرس دفتر مرکزی شرکت: خیابان فاطمی غربی- خیابان سیندخت شمالی-تقاطع گرد آفرید شماره۲۳ شرایط مناقصه در محل مناقصه موجود میباشد.