مناقصه عمومی

۱۴۰۰/۰۴/۲۶
شرکت تابیران در نظر دارد جهت اجرای تاسیسات مکانیکی موتورخانه مهرشهر کرج اقدام به انتخاب پیمانکار نماید.
شرکت تابیران در نظر دارد جهت اجرای تاسیسات مکانیکی موتورخانه مهرشهر کرج اقدام به انتخاب پیمانکار نماید. لذااز علاقمندان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرسهای زیر مراجعه نموده ویا با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۶۰۸۰۳۱ داخلی ۲۱۴ تماس حاصل نمایند مهلت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ میباشد. مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ به دفتر مرکزی شرکت میباشد. زمان بازگشایی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ در دفتر مرکزی شرکت میباشد. آدرس دفتر مرکزی شرکت: خیابان فاطمی غربی- خیابان سیندخت شمالی- تقاطع گردآفرید-شماره۲۳ آدرس مهرشهر کرج: کرج-مهرشهر-بلوارشهرداری(بلوارچهارباندی)-خیابان ۱۱۲-جنب اداره مخابرات. شرایط معامله در محل مناقصه موجود میباشد.