ساخت نیروگاه

ساخت نیروگاه

شرکت تابیران در سال 1389 موفق به دریافت گواهینامه معتبر بهره برداری نیروگاهها ، از وزارت نیرو گردید و با افزایش توان فنی و مهندسی تخصصی خود در بخش بهره برداری ( O & M ) از واحدهای نیروگاهی در سال 1392 ، گواهینامه فوق را در بخش نیروگاههای گازی

شرکت تابیران در سال 1389 موفق به دریافت گواهینامه معتبر بهره برداری نیروگاهها ، از وزارت نیرو گردید و با افزایش توان فنی و مهندسی تخصصی خود در بخش بهره برداری ( O & M ) از واحدهای نیروگاهی در سال 1392 ، گواهینامه فوق را در بخش نیروگاههای گازی ، سیکل ترکیبی و بخار ارتقاء داده و به مدت 4 سال تمدید نماید . عملکرد خوب این شرکت در بهره برداری از نیروگاه گازی خرمشهر باعث گردید تا این نیروگاه و پرسنل آن از سوی وزارت نیرو به عنوان واحد برتر شناخته شده و تقدیرنامه دریافت نمایند . این شرکت یکی از اعضاء فعال انجمن صنفی نیروگاه های ایران ( اصنا ) می باشد . دامنه فعالیت های شرکت تابیران در بخش نیروگاهی به شرح ذیل می باشد ..