اخبار

جلسه هم اندیشی

چکیده

برگزاری جلسه هم اندیشی دبیران شورای فرهنگی شرکت های تابعه هلدینگ پایا سامان پارس با حضور دبیر امور فرهنگی بنیاد

1401/4/15
503 بازدید
 جلسه هم اندیشی

برگزاری جلسه هم اندیشی دبیران شورای فرهنگی شرکت های تابعه هلدینگ پایا سامان پارس با حضور دبیر امور فرهنگی بنیاد

 

با عنایت  به نیاز هم اندیشی و هماهنگی در امور فرهنگی شرکت های تابعه هلدینگ پایا سامان پارس و با هدف ارتقای سطح خدمات فرهنگی مجموعه ها و ایجاد انگیزه ، جلسه ای با حضور دبیر امور فرهنگی بنیاد و نماینده های هلدینگ پایاسامان پارس و شرکت ها برگزار گردید که در این جلسه در ارتباط با ارزیابی عملکرد ، نقاط ضعف و قدرت شرکت ها در سال گذشته ، برنامه های سال جاری به همراه سیاست ها ، سرفصل ها ، انتظارات و نحوه اجرای بهتر امور فرهنگی مواردی مطرح گردید همچنین تجربیات و پیشنهادهای حاضرین در جلسه ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .