درباره ما

سلامت ایمنی محیط زیست

مدیریت کیفیت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست (QHSE) شرکت تابیران با استقرار سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست با هدف صیانت و حفظ کرامت انسانی، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روانی و کاهش حوادث ناشی از کار و عوارض شغلی و همچنین کاهش آثار نامطلوب بر محیط زیست، خود را متعهد به رعایت قوانین HSE در تمام فعالیت های خود می داند.