پروژه ها

محوطه سازی سایپا

پروژه انجام شده

محوطه سازی سایپا

احداث ساختمان های اداری و رفاهی سالن های تولید
و محوطه سازی سایپا شامل عملیات ساختمانی و تأسیساتی
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: قزوین
کارفرما: شرکت پلاسکو کار سایپا
تاریخ اجرا: 1387 تا 1391