پروژه ها

مدرسه فیضیه قم

پروژه انجام شده

مدرسه فیضیه قم

تأسیسات مکانیکی و الکتریکی کتابخانه مدرسه فیضیه قم
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: قم
کارفرما: عمران و توسعه حریم حرم حضرت معصومه ( س )
تاریخ اجرا: 1379 تا 1381