پروژه ها

حرم مطهر امام خمینی( ره )

پروژه انجام شده

حرم مطهر امام خمینی( ره )

 تهیه و اجرا تأسیسات مکانیکی و الکتریکی حرم مطهر امام خمینی( ره )
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: اتوبان قم
کارفرما: ستاد اجرایی توسعه حرم مطهر
تاریخ اجرا: 1373 تا 1376