پروژه ها

قطار شهری اصفهان

پروژه در حال انجام

قطار شهری اصفهان

 طراحی ، مهندسی ، شبیه سازی ، تدارکات ، نصب و راه اندازی
سیستم های تهویه و دفع دود ایستگاهها و تونلهای خط 1 قطار شهری اصفهان
زمینه فعالیت: EPC
موقعیت: اصفهان
کارفرما: سازمان قطار شهری اصفهان
تاریخ اجرا: 1385 تا درحال اجرا