پروژه ها

نیروگاه گازی خرمشهر

پروژه انجام شده

نیروگاه گازی خرمشهر

  احداث BOP الکتریکال نیروگاه گازی خرمشهر
زمینه فعالیت: EPC
موقعیت: خرمشهر
کارفرما: شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا
( توسعه یک )
تاریخ اجرا: 1386 تا 1388