پروژه ها

برج میلاد (EPC)

پروژه انجام شده

برج میلاد (EPC)

 طراحی ، خرید و نصب تجهیزات مکانیکال و الکتریکال
موتورخانه مرکزی ، سالن همایش ها و همچنین ساخت و نصب نیروگاه برق اضطراری و تونل تأسیساتی برج میلاد
زمینه فعالیت: EPC
موقعیت: تهران
کارفرما: شهرداری تهران
(یادمان سازه)
تاریخ اجرا: 1385 تا 1388