پروژه ها

نیروگاه بادی منجیل

پروژه انجام شده

نیروگاه بادی منجیل

  تهیه و نصب تجهیزات نیروگاهی ،
ترانسفورماتور و تابلوهای برق نیروگاه بادی منجیل
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: تهران
کارفرما: سازمان انرژی اتمی
تاریخ اجرا: 1376 تا 1377