پروژه ها

احداث پست 63 کیلو ولت یزدمهر

پروژه انجام شده

احداث پست 63 کیلو ولت یزدمهر

  احداث پست 63 کیلو ولت یزدمهر
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: یزد
کارفرما: برق منطقه ای یزد
تاریخ اجرا: 1391 تا 1391