پروژه ها

پست اردکان به کارخانه الکترود گرافیتی

پروژه انجام شده

پست اردکان به کارخانه الکترود گرافیتی

  خرید و احداث خط انتقال 230 کیلو ولت پست اردکان به کارخانه الکترود گرافیتی
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: یزد
کارفرما: شرکت ملی فولاد ایران
تاریخ اجرا: 1385 تا 1387