پروژه ها

پست برق کرج، شهریار، مهرشهر، ملارد

پروژه انجام شده

پست برق کرج، شهریار، مهرشهر، ملارد

  تأمین کالا و تجهیزات و اجرای پروژه های توسعه و احداث و بازسازی و بهینه سازی
زمینه فعالیت: PC
موقعیت:جنوب، شرق و غرب کرج، شهریار، مهرشهر، ملارد
کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران
تاریخ اجرا: 1385 تا 1386