پروژه ها

خط های هوایی 400 کیلو ولت تیران و چهل ستون

پروژه انجام شده

خط های هوایی 400 کیلو ولت تیران و چهل ستون

  احداث خط های هوایی 400 کیلو ولت تیران و چهل ستون ، حد فاصل شلیل - کارون 3
زمینه فعالیت: PC
موقعیت:چهارمحال بختیاری و خوزستان
کارفرما: برق منطقه ای اصفهان
تاریخ اجرا: 1380 تا 1381