پروژه ها

روشنایی محور اتوبان قم فاز 1

پروژه انجام شده

روشنایی محور اتوبان قم فاز 1

روشنایی محور اتوبان قم فاز 1
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: اتوبان تهران - قم (دو راهی نعلبندان)
کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان قم
تاریخ اجرا: 1384 تا 1384