پروژه ها

روشنایی محور اتوبان قم فاز 2 

پروژه انجام شده

روشنایی محور اتوبان قم فاز 2 

روشنایی محور اتوبان قم فاز 2 
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: اتوبان تهران - قم
کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان قم
تاریخ اجرا: 1386 تا 1386