پروژه ها

احداث ساختمانهای غیرصنعتی پالایشگاه گازی بیدبلند

پروژه انجام شده

احداث ساختمانهای غیرصنعتی پالایشگاه گازی بیدبلند

احداث ساختمان های غیر صنعتی پالایشگاه گازی بیدبلند
2 شامل عملیات ساختمانی و تأسیساتی و محوطه سازی
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: بهبهان
کارفرما: شرکت پالایش گازی بیدبلند
تاریخ اجرا: 1387 تا 1392