پروژه ها

پروژه ساختمان باب الجواد مشهد

پروژه در حال انجام

پروژه ساختمان باب الجواد مشهد

  اجرا سفت کاری،نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه ساختمانی باب الجواد
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: مشهد
کارفرما: عمران مسکن شمال


پیشرفت فیزیکی پروژه تا مرداد ماه 1401 به شرح زیر میباشد:

پیشرفت فیزیکی پروژه معادل 69 درصد

 

اتمام اسکلت و سفت کاری پروژه

اجرای نما و نصب پنجره و شیشه پروژه

تکمیل واحدهای مسکونی پروژه در 10 طبقه و در 2 بلوک شرقی و غربی به تعدادا 72 واحد مسکونی

ادامه عملیات اجرایی در 3 طبقه تجاری و پیشرفت حدود 30 درصد

ادامه عملیات اجرایی در بخش پارکینگها با پیشرفت حدود 30 درصد

 خریدآسانسورهای پروژه

خرید تمامی تجهیزات زیربنایی پروژه