پروژه ها

مجتمع گلها مهرشهر کرج

پروژه در حال انجام

مجتمع گلها مهرشهر کرج

  پروژه اجرای تاسیسات مکانیکال والکتریکال مجتمع گلها
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: کرج
کارفرما: ونک پارک