پروژه ها

پروژه نهضت ملی کرمانشاه

پروژه در حال انجام

پروژه نهضت ملی کرمانشاه

اجرای 520 واحد مسکونی در 27 بلوک 5طبقه

زمینه فعالیت: PC

موقعیت: کرمانشاه

کارفرما: مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه