پروژه ها

پروژه انجام کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی فاز 1 هتل حدائق الروضتین کربلا (PC)

پروژه انجام شده

پروژه انجام کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی فاز 1 هتل حدائق الروضتین کربلا (PC)

انجام کارهای تأسیسات برقی و مکانیکی فاز 1 هتل حدائق الروضتین کربلا
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: کشور عراق
کارفرما: حدائق الروضتین
تاریخ اجرا: 1394 تا 1397