فرم تامین کنندگان

فرم تامین کنندگان

تامین کنندگانی که علاقه به همکاری با ما را دارند می‌توانند از این فرم برای تقاضای همکاری استفاده کنند.

نام و نام خانوادگی *

تلفن *

نام شرکت *

رتبه شرکت *

زمینه فعالیت *