اخبار

اخذ گواهینامه تعهد به تعالی

چکیده

شرکت تابیران در راستای تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM موفق به دریافت نشان تعهد به تعالی گردید.در جهان امروزی همگام با تحولات و تغییرات شگرفی و پر سرعتی که در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی و تکنولوژیک رخ می دهد تحولات عمیقی در روشها و سیستم ها ی نوین مدیریت ایجاد شده و دیدگاه کاملا متفاوتی نسبت به

1400/11/13
356 بازدید
اخذ گواهینامه تعهد به تعالی

شرکت تابیران در راستای تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM موفق به دریافت نشان تعهد به تعالی گردید.
در جهان امروزی همگام با تحولات و تغییرات شگرفی و پر سرعتی که در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی و تکنولوژیک رخ می دهد تحولات عمیقی در روشها و سیستم ها ی نوین مدیریت ایجاد شده و دیدگاه کاملا متفاوتی نسبت به گذشته بر مدیریت سازمانها حاکم می گردد. امروزه مدل تعالی سازمان بعنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان موفقیت استقرار سیستم ها در سازمان های مختلف به کار گرفته می شود و با بکار گیری اینگونه مدل ها سازمان میزان موفقیت خود در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. شرکت تابیران نیز در راستای این مهم توسط دبیرخانه جایزه تعالی و پیشرفت مورد ارزیابی قرار گرفت و با همت و تلاش کارکنان و مدیریت مجموعه موفق به دریافت نشان تعهد به تعالی گردید. امید است مجموعه شرکت تابیران با تلاش و پشتکار مظاعف و با اتکال به خداوند متعال در این مسیر گام برداشته و موجب بهبود در تمام ساختار مجموعه گردند.