اخبار

شروع به تجهیز کارگاه نهصت ملی مسکن

چکیده

با عنایت به سیاست های بنیاد مستضعفان ، جلسات و برنامه ریزی های انجام شده در مجموعه بنیاد و هلدینگ پایاسامان احداث 540 واحد از پروژه نهضت ملی مسکن کرمانشاه در دستور کار شرکت تابیران قرار گرفت.

1401/3/23
486 بازدید
شروع به تجهیز کارگاه نهصت ملی مسکن