پروژه ها

خط برق بافت - شاهماران

پروژه انجام شده

خط برق بافت - شاهماران

  احداث خط 132 کیلو ولت بافت - شاهماران با پایه بتونی16 متری
زمینه فعالیت: PC
موقعیت:کرمان
کارفرما: برق منطقه ای کرمان
تاریخ اجرا: 1379 تا 1380