پروژه ها

احداث خط هوایی دو مداره اردبیل - تقی دیزج

پروژه انجام شده

احداث خط هوایی دو مداره اردبیل - تقی دیزج

احداث خط هوایی 230 کیلو ولت دو مداره اردبیل - تقی دیزج
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: آذربایجان شرقی
کارفرما: برق منطقه ای آذربایجان شرقی
تاریخ اجرا: 1371 تا 1373