پروژه ها

پروژه آتی شهر (PC)

پروژه انجام شده

پروژه آتی شهر (PC)

تهیه، خرید، حمل تجهیزات، نصب،
راه اندازی و بهره برداری موتورخانه مرکزی بلوک های A1 الی A6 زون A پروژه آتی شهر
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: بزرگراه تهران - کرج
کارفرما: آتی ساز
تاریخ اجرا: 1393 تا 1396