ساخت نیروگاه

ساخت نیروگاه

ساخت نیروگاه

ساخت نیروگاه

شرکت تابیران در سال 1389 موفق به دریافت گواهینامه معتبر بهره برداری نیروگاهها ، از وزارت نیرو گردید و با افزایش توان فنی و مهندسی تخصصی خود در بخش بهره برداری ( O & M ) از واحدهای نیروگاهی در سال 1392